EN 795 PBM

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen ( CEN EN 795:1996)

 

De EN 795 norm is een Europese norm en is onderverdeeld in:

  • EN 795 A voor enkele ankerpunten voor platte en hellende daken
  • EN 795 A2 voor enkele ankerpunten voor hellende daken             
  • EN 795 B tijdelijke verankeringsvoorzieningen                                  
  • EN 795 C permanente lijnsystemen
  • EN 795 D horizontale railsystemen
  • EN 795 E doodgewicht anker

De EN 795 is een type goedkeuring.

Dit betekent dat testen, uitgevoerd door een gecertificeerde keuringsinstantie, hebben uitgewezen dat het product voldoet aan hetgeen in de norm is gesteld. De norm geeft bijvoorbeeld aan dat het geïnstalleerde product een val van 2,5 meter van een persoon van 100 kg moet kunnen weerstaan, alsook een statische belasting van 1000 kg gedurende 3 minuten.

Richtlijnen voor de producten, niet voor plaatsing ervan.

De goedkeuring heeft betrekking op het product (type goedkeuring) en niet op de installatie ervan. Vandaar dat de bevestiging vakbekwaam en met de juiste bevestigings-middelen moet worden uitgevoerd.

De montageprocedure en verbindingen met de constructie vallen niet onder de PBM-richtlijn. Het is aan de leverancier of installateur om aan te tonen dat de sterkte van de bevestiging op de constructie of het gebouw voldoet. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een trekproef, zoals beschreven in de EN 795 (belasting van 500 kg gedurende 15 sec). Daarmee wordt de bouwkundige verankering aan de constructie/dak beproefd.

Informatie over valbeveiliging?


vraag hier advies op maat

Veiligheid van het hoogste niveau

Vastgeklikt aan monorailLadder in combinatie met harnas en levenslijnVeilig werken op hoogteUnirail Overhead

Access Platforms NV

Boudewijnlaan 5C
2243 Pulle - Antwerpen
Tel: 0032(0)34846565
info@accessplatforms.be

Linked In

Copyright © Access Platforms NV    -   webdesign www.willems-it.be