EN 14122-3: trappen en leuningen

Veiligheid van machines - permanente toegangsmiddelen

De EN 14122 – 3 is een europese norm en onderdeel van de EN 14122.

Access platforms bechrijft voor u enkele aandachtspunten:

Trappen

 • Binnen één vlucht moet de optrede waar mogelijk constant zijn.
 • De hoogste trede moet met het bordes op gelijke hoogte liggen
 • Tenzij er buitengewone omstandigheden zijn moet de vrije breedte van de trap ten minste 600 mm maar bij voorkeur 800 mm bedragen. Indien op de trap gewoonlijk meer personen elkaar passeren, moet de breedte vergroot worden tot 1000 mm. Indien de trap als vluchtweg dienst doet, moet deze voldoen aan de specifieke regelgeving.

Trapladders

 •  Tredediepte min. 80 mm
 • Optrede max. 250 mm
 • De vrije breedte tussen de bomen of leuningen moet binnen het bereik van 450 mm tot 800 mm liggen maar bijvoorkeur 600 mm bedragen

Leuningen

 • Een leuning moet worden aangebracht bij gevaarlijke gebieden waar een risico bestaat voor het wegzakken of doorzakken
 • De minimale hoogte van de handregel moet 1100 mm bedragen
 • De leuning moet ten minste één knieregel of een gelijkwaardige bescherming bevatten. De vrije ruimte tussen de handregel en de knieregel, en die tussen de knieregel en de voetstootlijst mag niet groter zijn dan 500 mm.
 • De voetstootplaat moet minimaal 100 mm hoog zijn en start max. op 10 mm boven het loopniveau.
 • De afstand tussen de staanders moet bij voorkeur worden beperkt tot 1500 mm.

 

Informatie over werken op hoogte?


vraag hier advies op maat

Veiligheid van het hoogste niveau

brugtrap met tussenplatformdakrandbeveiliging met leuningenKooiladders en bordessen voor evacuatieModuletrap voor veilige daktoegang

Access Platforms NV

Boudewijnlaan 5C
2243 Pulle - Antwerpen
Tel: 0032(0)34846565
info@accessplatforms.be

Linked In

Copyright © Access Platforms NV    -   webdesign www.willems-it.be